CD SKILLS: BROŠURA ZA PACIJENTE  “VODIČ ZA ŽIVOT SA CELIJAČNOM BOLESTI”

Preuzmite VODIČ ZA ŽIVOT SA CELIJAČNOM BOLESTI

Kada se prvi put suočite sa dijagnozom celijakije nameću vam se brojna pitanja: kakvo je to oboljenje, kako se leči, šta je tačno bezglutenska ishrana, kako se pripremaju bezglutenski obroci?  Život sa celijakijom i ishrana bez glutena veliki su izazov kako za obolelog tako i za njegovu porodicu!

U ovoj brošuri možete pročitati najsavremenije činjenice o celijakiji,  savete o pravilnoj bezglutenskoj ishrani i izboru namirnca kao i lična iskustva pacijenata!

Brošura je nastala u okviru projekta CD SKILLS u kojem Udruženje Srbije za celijakiju učestvuje zajedno sa 11 zemalja Podunavskog regiona . U pisanju brošure pored najeminentnijih evropskih stručnjaka iz oblasti celijačne bolesti , učestvovali su i naši stručnjaci i naše Udruženje! Značaj ove brošure je i u tome što je nedostajalo literature o celijakiji na našem jeziku!  Nadamo se da će oboleli  i svi ostali zainteresovani  u ovoj brošuri pronaći odgovore za siguran i lakši život sa celijakijom!