SAVETOVALIŠTE ZA CELIJAKIJU U BIOCELL HOSPITAL

Svake godine 16. maj se u celom svetu obeležava kao Međunarodni dan celijačne bolesti, a ceo mesec je posvećen povećanju svesti o ovoj hroničnoj, teškoj autoimunskoj bolesti.

            Od celijakije boluje oko 1% populacije, što znači da milioni ljudi širom sveta pate od ove bolesti. Simptomi i znaci celijačne bolesti su izuzetno varijabilni, pa dugi niz godina može biti neprepoznata.

            U ovom trenutku jedina terapija za obolele od celijakije je doživotna ishrana bez glutena. Po postavljanju dijagnoze od najvećeg značaja je edukacija obolele osobe i članova porodice o tome kako voditi život bez glutena. Sprovoditi ovu vrstu dijete nije lako, i verovatnoća da se napravi greška je velika. Dodatno, oboleli se često susreću sa neznanjem i nerazumevanjem okoline o značaju sprovođenja ovako striktne dijete, što dodatno remeti kvalitet života.
            Zajednica igra veliku ulogu u podršci, a kao njen odgovoran član, BioCell Hospital je u partnerstvu sa Udruženjem Srbije za celijakiju organizovala Savetovalište za osobe sa celijačnom bolesti. Udruženje Srbije za celijakiju već skoro dve decenije intenzivno radi na edukaciji pacijenata. Njihov napor i zalaganje u cilju poboljšanja kvaliteta života obolelih je prepoznat u celoj Evropi. Bila nam je želja da zajedničkim radom doprinesemo širenju proverenih informacija i da osobe sa celijakijom, bilo da su odrasli ili deca imaju mesto gde mogu naći odgovore na sva pitanja.