ANALIZE PROIZVODA NA SADRŽAJ GLUTENA

Jedna od aktivnosti Udruženja Srbije za celijakiju jeste analiza prehrambenih proizvoda na sadržaj glutena koju Udruženje redovno radi svake godine.

Odabir proizvoda koji se analiziraju vrši se na osnovu nekoliko kriterijuma: analiziraju su licencirani bezglutenski proizvodi radi kontrole i praćenja, proizvodi koji su u širokoj upotrebi u našim domaćinstvima ali nisu posebno namenjeni za osobe sa celijakijom , zatim oni čiji proizvođači žele da licenciraju svoju proizvodnju kao bezglutensku, a neki proizvodi se analiziraju na osnovu  molbi članova Udruženja.

Iako su u ranijem periodu analize obolelima od celijakije služile kao vodič za bezglutensku ishranu, danas se rezultati najčešće koriste za saradnju sa proizvođačima. Sve proizvođače za čije proizvode se pokaže da imaju manje od 20ppm glutena, Udruženje obaveštava i motiviše da započnu proces licenciranja. Naš cilj jeste da imamo što više domaćih, sigurnih, bezglutenskih proizvođača po pristupačnim cenama.