O nama

Udruženje Srbije za Celijakiju ima za cilj informisanje javnosti o celijakiji  i poboljšanje kvaliteta života obolelih i njihovih porodica. Članovi našeg Udruženja su osobe svih uzrasta kojima je dijagnostikovana celijakija, ali i članovi njihovih porodica, stručnjaci i drugi zainteresovani za bezglutensku ishranu.

Udruženje Srbije za Celijakiju osnovano je 2005. godine  od strane  majki obolele dece, a osnovni povod bio je nedostatak  znanja o ovoj bolesti,  edukativnih materijala i savetovališta o bezglutenskoj ishrani kao i  teškoće u nabavci sigurnih bezglutenskih prehrambenih proizvoda. Od tada do danas Udruženje je preraslo u nacionalnu organizaciju koja blisko sarađuje sa udruženjima u regionu i  Evropi, lekarima, naučnicima i drugim stručnjacima kao i institucijama i organizacijama iz oblasti proizvodnje i kontrole hrane.

Udruženje Srbije za Celijakiju ravnopravan je član evropske asocijacije nacionalnih udruženja za celijakiju – AOECS i kontinuirano prati i sabira podatke  naučnih istraživanja o celijakiji i bezglutenskoj ishrani. Udruženje, zajedno sa partnerima iz AOESC-a učestvuje  u kontroli i procesu obeležavanja bezglutenskih prehrambenih proizvoda međunarodno priznatim znakom precrtane pšenice.

Naš osnovni zadatak jeste praćenje tržišta bezglutenskih proizvoda i obaveštavanje obolelih i drugih zainteresovanih o pravilnom sprovođenju bezglutenske dijete. Najmanje jednom godišnje, u zavisnosti od raspoloživih sredstava, radimo analize na sadržaj glutena u  deklarisanim bezglutenskim i drugih prehrambenim proizvodima na našem tržištu.

Prikupljamo podatke, objavljujemo informacije i obaveštavamo obolele i širu javnost o bezbednim bezglutenskim proizvodima ali i štetnim posledicama zanemarivanja sprovođenja stroge bezglutenske dijete.  Dajemo osnovne informacije vezane za bolest sa ciljem podizanja svesnosti i znanja obolelih, stručnjaka i javnosti. Na našim skupovima edukujemo obolele o tome šta sve treba znati o celijakiji, kako održavati zdravlje i  pravilno sprovoditi bezglutensku dijetu, kako izbeći kontaminaciju kod pripreme hrane, kako odabrati adekvatnu hranu, na šta treba obratiti pažnju kod kupovine hrane, šta jesti van kuće- na putu, odmoru, u restoranu… Učestvujemo i organizujemo stručne  skupove zdravstvenih radnika, nastavnika, proizvođača hrane, ugostitelja.Štampamo informativne materijale namenjene obolelima ali i drugim  korisnicima. Zalažemo se za izmenu i  dopunu zakonskih regulativa na polju proizvodnje, kontrole i prometa bezglutenskih proizvoda i  prava obolelih od celijakije.

Svake godine organizujemo obeležavanje svetskog dana celijakije na nivou Srbije.

Naša misija jeste da obezbedimo da svaka osoba  u Srbiji obolela od celijakije ima dostupan lek – bezglutensko brašno i što više prehrambenih proizvoda obeleženih oznakom ‘’bez glutena’’.

Vizija Udruženja je edukovano, svesno društvo i oboleli, rano otkrivanje i dijagnostikovanje celijakije i obeležena, po ceni dostupna sigurna hrana za obolele.

RAD UDRUŽENJA

Od početka rada Udruženja Srbije za celijakiju, kreirani su i ostvareni ciljevi i zadaci koji se odnose na savetovališta za članove i novo dijegnostikovane, kao i na sve druge aktivnosti usmerene ka boljitku života obolelih od celijakije.

Ostvareni su kontakti i održani sastanci na nivou državnih ustanova radi upoznavanja sa potrebama i poteškoćama na koje nailaze oboleli od celijakije, a to su: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Institut Batut, Agencija za lekove, Savez Uruženja pacijenata i Godišnja Skupština Evropskih udruženja.

Udruženje je, u proteklom periodu, uspelo da uradi sledeće:

 • uvede stroga pravila, evropske standarde, prilikom licenciranja domaćih proizvođača, početak 2011. godine;
 • izlobira smanjenje PDV na BG brašno i ukidanje carine na gluten free proizvode;
 • organizuje seminare i savetovališta za članove (opština Savski Venac Beograd, opština Zemun, FINS Novi Sad, Kikinda, Sremska Mitrovica, Šabac, Kragujevac, Stara Pazova, Vranje, Bajina Bašta i drugi);
 • organizuje seminare za proizvođače na: Tehnološkom institutu – FINS u Novom Sadu, Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, Naučnom Institutu za ispitivanje namirnica u Beogradu, kao i u sklopu trgovinskih lanaca: Idea, Delhaise, Maxi, Merkator, Univerexport;
 • ostvari saradnju sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine (obuka za proizvođače na temu „Hrana bez glutena nema kompromisa“ za program APF);
 • održi seminare za proizvođače hrane, veletrgovinske centre, nutricioniste, sanitarne inspektore;
 • ostvari saradnju sa Privrednom komorom Srbije i Privrednom komorom Vojvodine;
 • ostvari saradnju sa Udruženjem potrošača – Srbije, Beograda i Vojvodine;
 • ostvari saradnju sa Savetom pacijenata RFZO (kancelarija za saradnju sa Udruženjima);
 • organizuje Savetovalište za proizvođače na Farmaceutsom fakultetu u Beogradu;
 • učestvuje u ostvarivanju i implementaciji zakonskih prava obolelih;
 • ostvari pravo na članstvo u Savezu Udruženja za klinčka ispitivanja (članstvo evropske asocijacije za klinička ispitivanja);
 • tokom 2013/14 godine, realizovani su obilasci proizođača i proizvodnih pogona u: ADS – Novi Sad, Nutry Allergy – Zemun, Mesara Štrand – Novi Sad, Nestle – Surčin, Corn Product – Sremska Mitrovica, Subotička mlekara – AD Subotica, Mirotin Tisa – Tolmin, Gold Cereal (Repro Trade) – Temerin, Strauss Adriatic, Don kafa – Šimanovci;
 • organizuje dodelu paketića u Beogradu 2012/13 godini;
 • organizuje Međunarodni dan celijakije (Hotel Falkenstajner 16. Maj 2013);
 • organizuje prvi Celiko kamp sa međunarodnim učešćem, August 2013 u Sremskoj Mitrovici (obezbeđeno je učešće i za mlade iz Srbije);
 • učestvuje na Stručnom skupu u Trstu, Novembar 2013;
 • prikupi pomoć za ugrožene u poplavama, Maj 2014;
 • učestvuje na međunarodnim i domaćim skupovima na temu celijakije;
 • delegira predstavnika mladih u CYE i naučnog saradnika-predstavnika Srbije u savetodavnom telu AOECS;
 • ostvari pravo na članstvo u radnoj grupi „celiacs helps celiacs“, projekat AOECS za pomoć malim udruženjima, partner našeg Udruženje je Udruženje iz Italije;
 • ostvari partnerstvo sa udruženjijma iz okruženja: Slovenija, Hrvatska, Republika Srpska, Federacija BIH, Crna Gora;
 • pokrene sudski postupak protiv nesavsenih proizvođača;
 • osnuje nove podružnice;
 • utiče na vraćanje bezglutenskg brašna sa liste A1 na listu A (bez participacije za decu i posebne kategorije);
 • pokrene inicijativu za podizanje količine brašna sa 5kg na 10kg;
 • organizuje posetu italijanskog društva za celijakiju Ministarstvu zdravlja Republike Srbije sa temom primene zbrinjavanja obolelih od celijakije po uzoru na Italiju;
 • učestvuje na Simpozijumu zdravstvenih radnika Srbije na Zlatiboru 2015. godine;
 • obezbedi svake godine analize oko 40-ak proizvoda na nivo glutena.