06 Na platformi su dostupni pisani i video materijali zemalja učesnica 1