08 Na platformi su dostupni pisani i video materijali zemalja učesnica3