10 Konferenciju je otvorio dr. Jernej Dolinšek , gastroenterolog sa Univerzitetske klinike Maribor,Slovenija