17 Predavanje prof.dr Ivana Stankovića, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu