BEZGLUTENSKO BRAŠNO NA LEKARSKI RECEPT

Na inicijativu Udruženja Srbije za celijakiju, Republički fond za zdravstveno osiguranje odobrio je da oboleli od celijakije u Srbij od maja meseca 2017.godine podižu 7 kg bezglutenskog brašna na lekarski recept.
Lek-bezglutensko brašno- uvodi se u terapiju obolelih od celijakije na osnovu mišljenja gastroenterologa, gastroenterologa pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologa. Može se prepisati u količini od 7 kg na jedan lekarski recept do 30 dana.
Participaciju plaćaju osigurana lica u fiksnom iznosu od 50 dinara za svaku količinu izdatog leka. Participaciju ne plaćaju ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi i civilni invalidi rata;slepa lica i trajno nepokretna lica, kao i lica koja ostvaruju novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu drugog lica; deca, učenici i studenti do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života; žene u toku trudnoće, porođaja i 12 meseci posle porođaja.
Informacija o povećanju količine bezglutenskog brašna koja se prepisuje na lekarski recept u iznosu od 7kg mesečno, objavljena je u „Službenom glasniku RS“ br.45/2017.