Bezglutensko brašno za oboele od dermatitis herpetiformisa  (Duringove bolesti)

Za dermatitis herpetiformis ili Duringovu bolest kaže se da predstavlja kožnu manifestaciju celijakije.  Za ovo oboljenje karakteristična je pojava osipa na koži u vidu mehurića ispunjenih tečnošću. Bolest se može javiti u bilo koje životno doba, a najčešće između dvadesete i četrdesete godine života. Prvi simptom je žarenje, peckanje kože da bi se ubrzo pojavio osip koji izgledom podseća na herpes. Za razliku od drugih osipa, za dermatitis herpetiformis je karakteristično da se pojavljuje simetrično, na oba kolena, oba lakta  i podlaktice. Može se javiti i na drugim delovima tela. Osip izaziva jak svrab, pa usled češanja dolaz do pucanja mehurića i pojave ranica, koje zarastaju bez ožiljaka, ali se stalno pojavljuju nove.  Mehanizam razvoja  dermatitis herpetiformis nije u potpunosti razjašnjen. Pretpostavlja se da oboleli razvijaju antitela na gluten, a potom  dolazi do depozita imunoloških ćelija u koži.  Sa druge strane, mali broj, otprilike oko 10% onih kod kojih se javlja dermatitis herpetiformis, ima simptome vezane za probavni sistem, pa je povezivanje osipa sa celijakijom otežano. Osip koji se javlja ne reaguje na lokalnu primenu masti i krema, povlači se simptomatskim lečenjem posebnim lekovima. Međutim ovi lekovi ne leče pravi uzrok, stanje uzrokovano celijakijom, a njihova duža primena može imati ozbiljne nuspojave. Zbog toga je potrebno uraditi ciljanu dijagnostiku za potvrdu celijakije, a potom sprovoditi bezglutensku dijetu. Primenom bezglutenske dijete, simptomi dermatitis herpetiformisa se povlače, a kako se ne bi ponovo javili, bezglutensku dijetu je potrebno sprovoditi doživotno.

Budući da se bezglutensko brašno na lekarski recept prepisuje samo osobama obolelim od celijakije (šifra dijagnoze je K 90.0), potrebno je da se oboleli od dermatitis herpetiformisa posle dermatologa sa nalazima uputi lekaru gastroenterologu koji jedini postavlja dijagnozu celijakije. Tek tada, posle postavljanja dijagnoze celijakije od strane gastroenterologa, oboleli može da podiže svoje mesečno sledovanje bezglutenskog brašna u apoteci.