CD SKILLS: „Celijakija – perspektive upravljanja u 2021.“

  1. i 16. februara 2021.godine organizovana je video konferencija partnera u projektu CD SKILLS, projektu koji ima za cilj poboljšanje zdravstvenih usluga za osobe sa celijakijom u zemljama podunavskog regiona.

Prvog dana naše Udruženje i lekari Univerzitetske dečje klinike iz Tiršove, Beograd, kao i svi ostali projektni  partneri iz podunavskih zemalja, predstavili su rezultate iz prvog perioda trajanja projekta i planove za drugi period.

Drugi dan je organizovana video konferencija „Celijakija – perspektive upravljanja u 2021.“, fokusirana na zdravstvene radnike. Ovaj video sastanak organizovan je putem virtuelne platforme koju je obezbedio Collectivibe. Stručnjaci sa Novog Zelanda i iz evropskih zemalja, predstavili su publici izvrsna predavanja. Trenutne ESPGHAN dijagnostičke smernice za celijakiju predstavio je Steffen Husbi iz Danske, gde je podržan takozvani pristup „bez biopsije“. Andrev Dai sa Novog Zelanda predstavio je trenutnu situaciju u tretmanu pacijenata sa celijakijom u Australiji i pokazao mnoge sličnosti sa trenutnom situacijom u Centralnoj Evropi koju je predstavila Petra Rižnik iz Slovenije. Ona je tokom svoje prezentacije analizirala moguće razloge za duga dijagnostička kašnjenja celijakije koja se dešavaju u gotovo svim zemljama u regionu. Njeno predavanje pratila je Renata Aurrichio iz Napulja u Italiji koja je predstavila trenutni pristup teškim slučajevima celijakije, koji nisu uobičajeni, ali predstavljaju istinski izazov za lekare. Sledeća dva predavanja bila su usredsređena na psihološke aspekte celijakije i kvalitet života pacijenata sa celijakijom, a predstavile su ih Margreet Vessels i Luisa Mearin, obe iz Holandije. Pokazale su značaj kontinuiranog, multidisciplinarnog praćenja pacijenata sa celijakijom nakon prve dijagnoze.  Sibille Koletzko iz Nemačke govorila je o nadogradnji postojećih platformi za e-učenje o celijakiji za lekare i pacijente,  koje će imati veliki uticaj na poboljšanje i  kvalitet zdravstvenih usluga i rada sa pacijentima sa celijakijom širom sveta. Zaključnu reči dao je Jernej Dolinšek, lekar gastroenterolog iz Maribora, Slovenija, koji je takođe predstavio ciljeve i aktivnosti projekta CD SKILLS.

Više od 300 učesnika sa svih kontinenata pratilo je ovaj mrežni sastanak i aktivno učestvovalo sa pitanjima i komentarima.

U Udruženju Srbije za celijakiju se nadamo da ćemo ovakvom saradnjom sa celijačnom zajednicom Evrope uspeti da unapredimo mnoge usluge zdravstvenog sistema u oblasti celijakije u našoj zemlji.