CELIJAČNA BOLEST I UPALNE BOLESTI CREVA – JAKA DVOSMERNA VEZA

Novo istraživanje publikovano u American Journal of Gastroenterology ukazuje na jaku dvosmernu vezu između celijakije i upalnih bolesti creva.

Zaključci studije su da nakon godinu dana od postavljanja dijagnoze, osobe sa celijakijom imaju skoro 4 puta veći rizik da razviju upalnu bolest creva, a pacijenti sa upalnim bolestima creva imaju više od 5 puta veći rizik da razviju celijakiju.

„Rizik od upalnih bolesti creva kod osoba sa celijakijom (i obrnuto) se povećava čak 10 godina nakon prve dijagnoze“, pišu autori. „Tokom 20 godina praćenja, 2,5% osoba sa celijakijom razvilo je upalnu bolest creva, a 1,3% pacijenata sa upalnom bolesti creva je razvilo celijakiju.”

Ispitivanje je vodio dr Karl Morild, Odeljenje za pedijatrijsku gastroenterologiju, Dečja bolnica kraljice Silvije, u Geteborgu, u Švedskoj. U ispitivanju je učestvovalo više od 48.000 osoba sa celijakijom i više od 83.000 pacijenata sa upalnom bolesti creva, dijagnostikovanih u period od 1969. do 2016, a pacijenti su upoređeni sa kontrolnom grupom opšte populacije koja je usklađena po polu i starosti.

Autori su izjavili: „Značajno povećan rizik od celijakije i upalnih bolesti creva čak 10 godina nakon dijagnoze drugog stanja sugeriše zajdedničku etiološku vezu. Imunološki, genetski i faktori životne sredine mogu ovde igrati ulogu.”

Prema dr Alberto Rubio-Tapia (direktor programa za celijakiju na Klivlend klinici u Ohaju) rezultati ove studije su posebno zanimljivi, jer se obe inflamatorne bolesti veoma razlikuju u simptomatologiji, lečenju bolesti i imunologiji. Ipak ova jaka dvosmerna povezanost: „…sugeriše da postoji moguća veza između genetskog rizika u ova dva stanja. Znamo da HLA genetski rizik za celijakiju nije zajednički sa inflamatornim bolestima creva, ali drugi geni koji nisu HLA mogu biti veza“, dodao je on.

Dr Rubio-Tapia je dodao da promene u mikrobiomu mogu biti u korenu rizika za obe bolesti.

Prof. dr Stephen Hanauer, sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Northvestern Feinberg u Čikagu, Ilinois, smatra da je u kliničkoj praksi za lekare glavna poruka dvosmerne veze da „razmotre alternativnu dijagnozu za bolesnike koji nemaju očekivani odgovor na primenjenu terapiju ili kada pacijenti imaju nove simptome koji se ne očekuju tokom lečenja i praćenja.”

Adaptacija i prevod: Dr Nataša Dragutinović 15/06/2022.

Izvor: Medscape Gastroenterology (https://www.medscape.com/viewarticle/975276?src=WNL_mdpls_220614_mscpedit_gast&uac=97123PZ&spon=20&impID=4331211)

Apstrakt: (https://journals.lww.com/ajg/Abstract/9900/ASSOCIATION_OF_CELIAC_DISEASE_AND_INFLAMMATORY.380.aspx)