CELIJAKIJA I KORONA VIRUS

Od pojave korona virusa pacijenti sa celijakijom se interesuju da li su u povećanom riziku od oboljevanja, a sa pojavom vakcine otvorila su se i dodatna pitanja bezbednosti. Raduje nas što su nedavno objavljene za nas ohrabrujuće vesti.

Naime, objavljen   je stav evropskih lekara da su  odobrene vakcine protiv korona virusa sigurne za pacijente sa celijakijom. Celijakija nije kontraindikacija za vakcinu.Trenutno su određene samo dve grupe kojima se ne preporučuju vakcine:

  1. trudnice (jer ova grupa nije dovoljno testirana)
  2. ljudi koji su ranije imali burnu alergijsku reakciju na supstance sadržane u vakcini

Takođe, prema rezultatima istraživanja italijanskih lekara, pacijenti sa celijakijom nemaju povećan rizik od dobijanja COVID-19. Ovaj zaključak istraživača objavljen je u  stručnom lekarskom časopisu European Journal of Gastroenterology & Hepatology, january,2021.

U ovom istraživanju ispitana su 324 odrasla pacijenta sa celijakijom u italijanskoj pokrajini Lombardiji. Istraživači su zaključili da pacijenti sa celijakijom nemaju veći rizikod obolevanja od korone u poređenju sa opštom populacijom. Osim toga, lekari su zapazili da u ispitivanoj populaciji oni pacijenti sa celijakijom koji su oboleli od korone, nisu imali tešku kliničku sliku, odnosno uglavnom se radilo o blažim simptomima.

Studija o koroni kod dece sa celijakijom u Italiji, takođe je objavljena prošlog meseca. U ovoj studiji italijanski lekari su takođe zaključili da rizik od korone kod dece nije povećan. I ovde je zapaženo da  bolest kod dece nije teška i da je većina dece imala samo blaže simptome.  Ni jedno dete u ispitivanoj populaciji nije razvilo teške respiratorne simptome i nije bila potrebna hospitalizacija.

Iako ovi rezultati ohrabruju, ostaje savet za sve pacijente sa celijakijom da slede propisane opšte mere zaštite.