ICDS 2022.

ICDS -Međunarodni simpozijum o celijakiji  je najveći skup o celijakiji, koji privlači učesnike iz celog sveta. Održava se svake druge godine i predstavlja mesto gde se sastaju naučnici, kliničari, zdravstveni radnici, udruženja pacijenata i industrija kako bi razmenili znanje i iskustvo i podstakli saradnju. Nakon otkazivanja skupa 2021. godine zbog pandemije COVID-a, učesnici sa svih kontinenata sastali su se 19. oktobra ove godine na 19. Međunarodnom simpozijumu o celijakiji u Sorentu, Italija.

Tokom simpozijuma održala su mnoga zanimljiva predavanja od oko 100 predavača iz preko 30 zemalja. Ovaj veliki skup podeljen je na naučni i klinički forum, koji pokriva svaki aspekt celijakije, uključujući osnovnu nauku sa imunologijom, epidemiologijom, kliničkom prezentacijom, dijagnostikom i novim strategijama lečenja. Tokom celog programa organizovana su zanimljiva glavna predavanja i okrugli stolovi.

Prisustvo oko 500 učesnika i stručnjaka iz celog sveta učinilo je ICDS 2022. jedinstvenom prilikom da se steknu i razmene nova znanja i čuju najnoviji naučni rezultati u oblasti celijakije.

Udruženje Srbije za celijakiju učestvovalo je na ICDS 2022. kao jedan od partnera u projektu   Podunavskog regiona INTERREG CD SKILLS.  Partneri projekta CD SKILLS  prikazali su na dve poster prezentacijama neke od rezultata projekta.

Na prvoj poster prezentacii dr. Jernej Dolinšek i asist. dr. Petra Rižnik iz Univerzitetskog medicinskog centra Maribor, Slovenija prikazali su  rezultate  ispitivanja da znanja o celijakiji među zdravstvenim radnicima u zemljama Podunavskog regiona nisu zadovoljavajuća i da ih je potrebno unaprediti.  Na drugoj poster prezentaciji dr. Ilma Korponai Szabo sa Univerziteta u Debrecenu, Mađarska predstavila je poster Dijagnostički doprinos duodenalne biopsije u slučajevima sa niskom pozitivnom serološkom transglutaminazom. Prikazani su rezultati ispitivanja dijagnostičkih protokola koji su pokazali da je dijagnostika celijakije bez biopsije kod dece  u zemljama Podunavskog regiona  sve veća.

Prezentacije su bile veoma posećene i dobile su pozitivne povratne informacije od mnogih učesnika sastanka.