KOZMETIČKI PREPARATI I GLUTEN

Najnovije eksperimentalne studije italijanskih naučnika pokazale su da  pojedini kozmetički proizvodi i proizvodi za oralnu higijenu sadrže gluten, ali da pronađena količina glutena ne ugrožava zdravlje celijačno obolelih. Dr Nataša Dragutinović, pedijatar u službi gastroenterologije iz Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj, Beograd, predstavila nam je rezultate studije C. Catassi-a i saradnika, publikovane u najnovijem izdanju stručnog časopisa za lekare, koji su pokazali da upotreba pasta za zube, ruževa, mleka i losiona za telo i dr. koji sadrže određene količine glutena, mogu da se bezbedno koriste. Važno je znati da apsorpcija glutena putem kože nikada nije dokazana, i samim tim upotreba kozmetičkih i higijenskih preparata koji se nanose na telo nije toksična za osobe sa celijačnom bolešću.