NOVA HRANA

Predstavnici Udruženja Srbije za celijakiju prisustvovali su u četvrtak 14. februara 2019. godine skupu organizovanom u Privrednoj komori Srbije na temu „Primena i tumačenje Pravilnika o novoj hrani“. Predstavnici Ministarstva zdravlja i radne grupe za izradu Pravilnika istakli su da je nova hrana ona koja se u ishrani ljudi u EU nije u značajnoj meri upotrebljavala pre 15.maja 1997. godine (npr. hrana proizvedena od mikroorganizama, gljiva ili algi, čija semenke, godži bobice, noni, N-acetil-D-neuraminska kiselina i drugo). Međutim, nova hrana se sve češće koristi  kako u dijetetskim suplementima, tako i u prehrambenim proizvodima. Pravilnik o novoj hrani usvojen je krajem 2018. godine, a ovim propisom sada su definisani uslovi prometa, način kontrole, sledljivost i označavanje nove hrane, kao i svi drugi aspekti važni za zdravlje i bezbednost potrošača. Pravilnik o novoj hrani ima važnu ulogu da zaštiti potrošače i pomogne proizvođačima da pravilno u promet stavljaju novu hranu.