PODIZANJE BEZGLUTENSKOG BRAŠNA NA ELEKTRONSKI RECEPT

Od novembra meseca 2017. godine, oboleli od celijakije mogu u apotekama da podižu bezglutensko brašno na elektronski recept.
Da bi se ostvarila ova usluga, potrebno je da se oboleli od celijakije prvo javе svom izabranom lekaru koji će prepisati šestomesečnu terapiju – bezglutensko brašno u količini od 7kg na mesec. Ovu terapiju lekar elektronski upisuje u kompjuter. Zatim pacijent odlazi u neku od apoteka, državnu ili privatnu koja ima potpisani ugovor sa RFZO, i u apoteci uz zdravstvenu karticu, podiže brašno za prvi mesec. Sledećih pet meseci, pacijent odlazi samo u apoteku i uz zdravstvenu karticu podiže svoje mesečno sledovanje bezglutenskog brašna. Elektronski recepti su datirani i imaju rok važenja, a to je kao i za većinu lekova sedam dana, računajući i dan izdavanja. To znači da je između dva podizanja brašna potrebno da protekne mesec dana, sa maksimalnim zakašnjenjem od sedam dana. Kako smo saznali od farmaceuta u apotekama, brašno može da se podigne 7 dana pre i sedam dana posle od naznačenog datuma na elektronskom receptu. Ukoliko pacijent ne podigne brašno za određeni mesec, taj recept ostaje nerealizovan i ne može naknadno da se realizuje. Takođe, podizanje brašna je moguće svakog meseca u različitoj apoteci, za sada samo na teritoriji Beograda, ali se planira da od početka sledeće godine, ova usluga zaživi na celoj teritoriji Srbije.
Napominjemo, da bez obzira što će oboleli od celijakije sada odlaziti kod lekara na šest meseci , potrebno je da aktivno prate svoje zdravstveno stanje , da ne zanemare pojavu nekih tegoba i da se u tom slučaju na vreme jave svom lekaru, bez obzira da li je proteklo šest meseci propisane terapije.