PREDAVANJE ZA MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARE

U Univerzitetskoj dečjoj klinici „Tiršova“ u Beogradu  puno pažnje posvećuje se celijakiji i potrebama pacijenata sa celijakijom . Tako je 29.decembra 2021. godine, zahvaljujući dr Dragutinović sa odeljenja gastroenterologije i njenim saradnicima, održan edukativni skup posvećen celijakiji.  Predavanja su bila namenjena svim medicinskim sestrama i tehničarima zaposlenim na raznim odeljenjima  ove naše značajne zdravstvene ustanove. Predavanja su imala  za cilj upoznavanje medicinskih sestara i tehničara sa složenom i raznovrsnom kliničkom slikom celijakije kakva se danas vrlo često sreće kod pacijenata i upoznavanje  sa postupcima medicinskog osoblja u toku dijagnostike, nege i savetovanja pacijenata.

Naše Udruženje je bilo pozvano na ovaj stručni skup da medicinskim radnicima predstavi celijakiju i svakodnevne izazove života sa celijakijom iz ugla pacijenata, te su predavanja predstavnika našeg Udruženja bila primljena sa visokim interesovanjem . Poznavanje činjenica kako pacijenti žive, sa kojim problemima se susreću u nabavci i pripremi bezglutenskih obroka,  gde i zbog čega najčešće greše u ishrani, od izuzetne je važnosti za pravilno sprovođenje savetovanja i lečenja.  Zato se u Udruženju zalažemo za dalju afirmaciju i rad Savetovališta za bezglutensku ishranu  koje od 2019.  godine postoji  u UDK „Tiršova“, a želja nam je da se slična savetovališta organizuju i pri drugim većim zdravstvenim centrima.