SIMPOZIJUM “BEZGLUTENSKA ISHRANA”

Univerzitetska dečja klinika u Tiršovoj u Beogradu, u saradnji sa Udruženjem Srbije za celijakiju, organizovala je u ponedeljak, 21.maja 2018. godine, Simpozijum o bezglutenskoj ishrani. Prisutni su bili nutricionisti beogradskih predškolskih ustanova i bolnica. Cilj Simpozijuma je bio da se unapredi savetodavni rad sa celijačnim pacijentima u sprovođenju bezglutenske dijete. Naime,nakon postavljanja dijagnoze celijakije, u našem zdravstvenom sistemu do sada nije postojala adekvatna obuka obolelih kako sprovoditi prepisanu bezglutensku dijetu. Zato je potrebno afirmisati ulogu ntricionista i na taj način osigurati pravilnu ishranu obolelih i prevenirati eventualne greške u ishrani.

Simpozijum je otvorio prof.dr Dejan Škorić, direktor pedijatrije Univerzitetske dečje klinike, a uvodnu reč održala je Vesna Pavkov, predsednica Udruženja Srbije za celijakiju. Predavači su bili:

dr Nataša Dragutinović, Univerzitetska dečja klinika:„Celjčna bolest“

Mirjana Veljković,Ministarstvo zdravlja Republike Srbije:„Regulativa i standardi bezglutenske proizvodnje“

Snežana Živković, Univerzitetska dečja klinika:“Bezglutenska dijeta-klinička studija“

Breda Kojc, Udruženje za celijakiju Slovenije: „Zamke u pripremi bezglutenske hrane“

Udruženje Srbije za celijakiju zahvaljuje se svim predavačima i slušaocima, a posebno upravi Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj,  prof.dr Dejanu Škoriću i dr Nataši Dragutinović, koji su prepoznali potrebu celijačnih pacijenata za potpunim i pravovremenim informacijama i obuci za sprovođenje bezglutenske dijete.