SKUPŠTINA AOECS 2022.

Udruženje Srbije za celijakiju učestvovalo je na 34. Generalnoj skupštini AOECS, održanoj u Lisabonu, Portugal.
AOECS je krovna organizacija evropskih nacionalnih društava za celijakiju. Članovi su predstavnici obolelih od celijakije iz 38 evropskih zemalja i 4 pridružena člana. AOECS se zalaže za prava obolelih na evropskoj i međunarodnoj sceni i podržava naučna istraživanja za unapređenje dijagnostike i lečenje celijakije.
Na ovogodišnjem skupu AOECS-a naše Udruženje zajedno sa hrvatskim udruženjem obolelih od celijakije CeliVita predstavilo je rezultate projekta CD SKILLS: alate za e-učenje, publikacije, vodič za bezglutenske restorane i edukativnu platformu za ugostitelje sa registrom proizvoda bez glutena. Izlaganje je izazvalo veliko interesovanje učesnika koji su prepoznali značaj rezultata projekta za
upravljanje celijakijom i poboljšanje kvaliteta života obolelih.
Paralelno sa AOECS konferencijom održala se i CYE konferencija za mlade obolele od celijakije, na kojoj je ove godine učestvovalo i naše Udruženje. Predstavnici omladinskih grupa su u kreativnoj atmosferi karakterističnoj za mlade razmenjivali svoje ideje i iskustva svakodnevnog života sa celijakijom.