ZNAK PRECRTANOG KLASA PŠENICE

Na godišnjoj skupštini AOECS-a ove godine naročita pažnja  posvećena  je zaštiti znaka precrtanog klasa pšenice.

Znak precrtanog klasa pšenice (The Crossed Grain Trademark -CGT) je internacionalni simbol za bezglutenske proizvode namenjen osobama sa celijakijom. Osmišljen je davne 1969. godine od strane članova engleskog društva za celijkiju,a potom ustupljen članicama AOECS-a. U našoj zemlji jedino Udruženje Srbije za celijakiju ima pravo za dodelu CGT bezglutenskim proizvođačima koji su prošli sistem licenciranja. Pravilna primena znaka podrazumeva da ispod orginalnog simbola postoji i oznaka države i broj licence proizvođača.

Ovaj znak ima izuzetan značaj za obolele od ceijakije. Osim jednostavnog prepoznavanja bezglutenskog proizvoda, obolelima uliva sigurnost da je proizvod potpuno bezbedan i da sadrži manje od 20 ppm glutena. Oboleli od celijakije se lakše odlučuju na kupovinu proizvoda ukoliko je on označen ovim znakom. CGT olakšava izbor svim obolelima, deci ali i potrošačima koji dolaze iz inostranstva i ne mogu jasno da protumače deklaraciju.

Međutim, na našem tržištu postoje proizvođači koji samoinicijativno, bez dozvole Udruženja i bez licenciranja svoje proizvodnje, stavljaju ovaj ili sličan znak na svoje proizvode. Takođe znak se neovlašteno koristi i na različitim skupovima, prezentacijama, oglašavanju,  štampanim i elektronskim medijima. Ovakvim postupcima krši se zakon, zbunjuju potrošači,  a nažalost, može da dođe i do negativnih posledica po zdravlje obolelih od celijakije. Naime, povremeno nailazimo na proizvode koji  su označeni da su bezglutenski, ali kada se analiziraju, rezultati pokažu da sadrže nedozvoljene količine glutena.

Zbog ovih pojava Udruženje je intenziviralo saradnju sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom poljoprivrede. U saradnji sa  nadležnim institucijama planira se pojačana kontrola bezglutenskih proizvoda, ali i edukacija i afirmacija domaćih bezglutenskih proizvođača.

Udrženje Srbije za celijakiju poziva sve zainteresovane proizvođače da se uključe i licenciraju svoje proizvodnje, a do tada molimo obolele da budu oprezni  i da kupuju isključivo pravilno označene bezglutenske proizvode.